Anavek systém

Systém strechy a podkrovia sa mení s technologickým vývojom, nárastom skúseností s používaním moderných materiálov a každou objavenou vadou v klasických systémoch. Spôsobuje to neustále zdokonaľovanie riešenií a materiálov v nich použitých. S tým súvisí aj nárast životnosti celého systému strechy a obytného podkrovia. Čoraz väčší dôraz sa kladie vplyvu systému na klímu v podkroví a s tým súvisiace zdravie človeka.

So sortimentom výrobkov pre zvýšenie kvality bývania v obytných podkroviach najmodernejšej rady už 15 rokov prichádza na trh firma Anavek spol. s r.o. ® v rámci svojho systému predaja Anavek®systém prostredníctvom partnerov v celej SR.

STREŠNÉ OKNÁ

Okenné systémy v posledných 2 desaťročiach prešli revolučným vývojom. V zásade tu šlo hlavne o tesnosť, úsporu nákladov na vykurovanie , vyššiu estetiku a jednoduchšiu údržbu. Rýchlo sa začal pociťovať doslovne efekt tesnosti. Hermeticky uzavreté interiéry majú neprirodzenú klímu. Riešenie sa hľadalo za pomoci klimatických zariadení, pretože ani bežná ventilácia nebola dostatočná pre zabezpečenie sviežej atmosféry. Tento problém nadobudol ešte väčší význam u obytných podkroví. Generovaná vodná para v obydlí v dôsledku rozdielu tlakov stúpa nahor a je zadržaná v podkroví. Výrobcovia strešných okien začali používať vo svojich oknách špeciálne ventilačné štrbiny umožňujúce výmenu vzduchu bez potreby otvorenia okna. Takéto riešenia nivelujú problém nadmernej vlhkosti, a s tým súvisiace problémy.

(Anavek®systém doporučuje kompletný sortiment strešných okien a príslušenstva FAKRO®).

STREŠNÉ FÓLIE

Jednou z výrazných zmien v spôsobe izolácie strechy bol vstup izolačných fólií v 60-tych rokoch. Zastúpili tradičné plné doskovanie a lepenky, čo bolo pracnejšie a drahšie riešenie. Ďalšie dekády však ukázali nedokonalosť tohto riešenia. Prvé izolačné fólie plnili úlohu ochrany tepelnej izolácie pred vniknutím vody, snehu a prachu pod strešnú krytinu. Vzhľadom na nízku paropriepustnosť týchto materiálov bolo nutné vykonávať ventilačnú medzeru pre ochranu izolácie voči nadmernej kumulácii vlhkosti. V praxi sa ukázali vady už pri samotnej aplikácii (nedostatočná alebo žiadna medzera) s efektom zavlhnutia izolácie, zníženie jej tepelnoizolačných vlastností, nárast nákladov na vykurovanie. Vzniknuté vlhké prostredie je na dôvažok dokonalým priestorom pre vývoj plesní a húb s nepriaznivým vplyvom na zdravie a pocity človeka.

Na trhu sa objavili vysokodifúzne membrány. Stali sa protiliekom na niekoľko doterajších nedostatkov. Vysokodifúzne membrány sa ujali ako zábezpeka pred nesvedomitými realizačnými firmami. Stávajú sa garanciou suchého podkrovia, funkčnej termoizolácie, relatívne nemenných nákladov na vykurovanie a zdravej klímy pre obyvateľov podkroví. Neustále rastie podiel použitia vysokodifúznych membrán voči ostatným strešným fóliám. (Anavek®systém dodáva na slovenský trh kompletný sortiment strešných membrán a príslušenstva.  AlfaTOP, AlfaFOL, Corotop, JUTA, Strotex, Tyvek sú najznámejšie značky dodávané v našom systéme).

AKTÍVNE PAROZÁBRANY

Používaný spôsob ochrany tepelnej izolácie od podkrovia parozábranou s minimálnou paropriepustnosťou (menej ako 0,5g/m2/24h) tiež nie je bez závad. Pri rekonštrukciách a opravách podkroví sa zistilo, že pod sadrokartónovými platňami najčastejšie používanými pri výstavbe podkroví sa nachádzali ohniská plesní a húb, spôsobené nadmernou vlhkosťou. Tie sú nebezpečné pre zdravie človeka, ale majú aj deštrukčný vplyv na stavebné materiály použité pri výstavbe. Problém bol zadefinovaný, polyetylénové paroizolačné fólie vytvárajú parotesné vrece v podkroví čo spôsobuje lokálne zavlhčenie.

Dôsledky sa nedá včas objaviť, lebo sa nachádzajú na nedostupných a neviditeľných miestach. Potvrdila sa nedokonalosť „absolútnych izolácií” a začal sa vývoj a používanie aktívnych materiálov, umožňujúcich výmenu vodnej pary (analógia s ventilačnými štrbinami u okien). Značky ako Tyvek, Corotop®, Klober v reakcii na daný problém rýchlo ponúkli tzv. aktívne parozábrany (membrány umožňujúce zadržanie náporu vodnej pary a v prípade jej nadmernej kumulácie, pomalé uvoľnovanie smerom von). (Anavek®systém doporučuje aktívnu parobrzdu AlfaTOP Control 100N®).

VENTILAČNÉ TURBÍNY

Dodatočné odvetranie strešného plášťa alebo podkrovných priestorov môžeme zabezpečiť aj pomocou ventilačných turbín Lomanco.  Zaisťujú svojim aktívnym pohybom rovnomerný oplach strešného plášťa, ktorý v letnom období zníží jeho teplotu a zabráni jeho poškodeniu spekaním, vydutím , strhaním a pod.

V zimnom období plynulý vzdušný oplach strešného plášťa zabezpečí jeho rovnomernú teplotu a zabráni tvorbe ľadových hrádzi a tým nerovnomernému extrémnemu zaťaženiu strechy ľadom a snehom. V oboch obdobiach zaistí plynulý odvod vlhkosti a tým zabráni vzniku hnilob a plesní, ktoré skracujú životnosť celej strechy. (Anavek®systém doporučuje sortiment ventilačných turbín Lomanco®).

ÚLOHA STREŠNÝCH PRVKOV

 

Použitie spomenutých aktívnych prvkov strechy je verifikované realizačnými firmami, individuálnymi stavebníkmi a hlavne časom samotným. Technologický vývoj, sledované javy a zmeny potvrdzujú správnosť použitých materiálov a technológií. Neustále smerovanie k dokonalosti je staré ako ľudstvo samé. Neodškriepiteľným výsledkom týchto trendov je nárast životnej úrovne, starostlivosť o zdravie človeka, ekonomika
– vďaka čomu žijeme
lepšie, dlhšie, efektívnejšie a hlavne zdravšie.