Tesniace lemovania

Filters

Showing all 11 results

Sort By
Please add widgets to the WooCommerce Filters widget area in Appearance > Widgets
 • Zástupný

  Tesniace lemovania pre termoizolačný výlez ESW, EZW, EHW

  Pre spojenie termoizolačného výlezu so strešnou krytinou sa vyrábajú tri typy tesniacich
  lemovaní:

  • ESW – lemovanie pre spojenie okna s plochou strešnou krytinou do výšky 5 mm
  • EZW – lemovanie pre profilované strešné krytiny do výšky 45 mm
  • EHW – lemovanie pre vysoko-profilované strešné krytiny do výšky 90 mm
 • Modulový systém spojení

   Štandardná vzdialenosť medzi oknami v pozdĺžnom a priečnom smere ukladania je 10 cm.
  V prípade montáže vonkajších roliet je nevyhnutné pri oknách montovaných nad sebou vytvoriť medzi oknami medzeru min. 20 cm.
  Modulový systém lemovaní používa pre zoskupenie okien 7 modulov, z ktorých dokážeme vytvoriť všetky typové zoskupenia. Každý modul má s daným označením svoje pevné miesto v zostave a v kombinácii s ostatnými modulmi vytvára zostavu zoskupených okien.

 • Tesniace lemovania pre manzardové strechy KMV, KMV-L

  Segmenty sú dostupné len pre jeden spôsob montáže na hĺbku V(0) v strešnej konštrukcii.
  Manzardové zoskupenie KM sa vyrába v dvoch verziách. Zostava KMV je univerzálna a používa sa pri montáži do väčšiny známych krytín(S, Z, H), naopak KMV-L slúži na montáž do krytín typu bobrovky.
  Oblasť použitia montáže horného okna je pre sklon od 15° do 60°, naopak dolné strešné okno je pre sklon od 45° do 90°.
  Vnútorný uhol krokiev pri manzardovom krove je nevyhnutné zhotoviť v rozmedzí od 105° do 150°.
  Zoskupenie manzardové môže byť vyrobené z plechu hliníkového, medeného alebo titán-zinkového.

 • Štítové tesniace lemovania ERN-H,ERV-S,ERV-Z,ERV-L

  Okná sú prepojené hornou časťou lemovania. Hrebeňové zoskupenie umožňuje osvetlenie miestnosti prirodzeným svetlom. Vytvára unikátny pocit z presvetlenia podkrovných miestností a nezabudnuteľný pohľad na nočnú oblohu. V prípade nevýhodnosti ovládať okná ručne sa môže namontovať elektrické ovládanie. Z dôvodu umiestnenia okna v najvyššom mieste strešnej konštrukcie je vnútorná vlhkosť v tomto mieste najvyššia. Z tohto dôvodu odporúča výrobca použitie okien odolných voči vplyvu vlhkosti FTU-V U3.

 • Tesniace lemovania pre lomené okná EUN/B, EUV/B, EUV-L/B

  Umožňujú tesné spojenie strešného okna ľubovoľnej konštrukcie montovaného do strešného plášťa s oknom montovaným do zvislej steny.

  Štandardná hĺbka pre montáž okna je prevedenie pre montáž s lemovaním na výšku V(0cm) - prevedenie EUV/B.Na objednávku sa dodáva prevedenie pre šupinové krytiny na výšku J(-3cm).

  Lemovanie EUV/B je univerzálne a je určené pre montáž samostatných lomených okien. Pre montáž do rôznych zoskupení je určené modulové prevedenie, umožňujúce montáž lomených okien v rôznych zostavách.

 • Systém plochých striech EFW

  Systém plochých krytín EFW je využívaný najčastejšie na dodatočné presvetlenie prírodným svetlom v priemyselných halách, obchodných domoch pri zachovaní výborných tepelnoizolačných vlastností. Využíva sa tiež pri adaptácii podkroví na stavbách s malým sklonom strechy. Štandardne je prispôsobený na montáž sólo okna do krytiny. Je možná montáž v horizontálnom smere pri dodržaní vzdialenosti dvoch okien 30 cm.
  Určený je do plochých krytín. Možnosť montáže pri sklone striech od 0°do 15°.

 • Tesniace lemovanie pre zmenu sklonu osadenia okna ESA, EZA, EHA

  Umožňuje zvýšenie sklonu montáže okna vzhľadom ku pôvodnej strešnej krytine o 10°.

  Používa sa pri manzardových typoch striech a pri adaptácii nízkeho sklonu podkrovia na obytný priestor za účelom zväčšenia priestoru pod oknom.

  Štandardne je pripravené lemovanie pre montáž sólo okna. Takisto je možné použiť lemovanie pri montáži do skupín horizontálnych. Štandardná vzdialenosť medzi oknami je 20 cm.
  Lemovanie je k dispozícii v troch typoch umožňujúcich montovať okno v rôznych typoch strešných krytín:

  • 1. Lemovanie ESA – ploché krytiny – hrúbka krytiny 10 mm (2x5 mm): bitumenové pásy, asfaltové šindle, šablóny
  • 2. Lemovanie EZA – vlnité krytiny do 45 mm: škridla, profilovaný plech
  • 3. Lemovanie EHA – vysokoprofilovaná krytina do 90 mm: škridla, plech vysokoprofilovaný

  Montáž možná v krytine so sklonom 10°- 70°.

 • Lemovanie s dodatočnou tepelnou izoláciou EHV-AT Thermo

  EH_-AT Thermo je univerzálne tesniace lemovanie a môže byť použité pre väčšinu strešných krytín. Lemovanie je širšie ako štandardné o 22 mm a pozostáva zo štyroch základných prvkov (dolný, dva bočné a horný) s nalepeným zatepľujúcim materiálom. Zostava zahŕňa aj bočné profily zodpovedajúcej šírky, ktoré kryjú okno. Dolný prvok lemovania má dlhý a široký hliníkovo-plastový pás. Zdola má nalepenú plastickú hmotu, ktorá umožňuje prilepenie lemovania na strešnú krytinu. Na lemovaní sú pripevnené tesniace kliny, ktoré zabezpečujú ochranu pred hromadením lístia, prachu a snehu. V zostave sa nachádza aj drážka, ktorá slúži na odvod kondenzu vodných pár z fólie.

 • Tesniace lemovania pre vysokoprofilované strešné krytiny EHN-P

  Môže byť použité do výšky profilu krytiny 90 mm.
  Štandardne je dodávané lemovanie pre okno samostatne montované. Tiež sa vyrába vo verzii pre zoskupenie okien horizontálne a do blokov.
  Lemovanie je možné dodať v jednom type umožňujúcom montáž okna v hĺbke osadenia do konštrukcie strechy: N(+3 cm) - verzia EHN-P.
  Možnosť osadenia podľa sklonu strechy: od 15° do 90°.

 • Tesniace lemovania pre vlnité strešné krytiny EZN-P, EZV-P, EZJ-P

  Je univerzálnym lemovaním, ktoré môže byť použité nielen do krytín vlnitých, ale do všetkých druhov krytín do výšky profilu 45 mm.

  Štandardne je dodávané lemovanie pre okno samostatne montované. Tiež sa vyrába vo verzii pre zoskupenie okien:

  • pri montáži na hĺbku N a V zoskupenie horizontálne, vertikálne a do blokov
  • pri montáži na hĺbku J zoskupenie horizontálne

  Lemovanie je možné dostať v troch typoch umožňujúcich montáž okna v troch hĺbkach osadenia do konštrukcie strechy: N(+3 cm), V (0), J (–3 cm)

  Štandardná hĺbka montáže okna s použitím lemovania EZ je V - verzia EZV.

  Možnosť osadenia podľa sklonu strechy:

  • od 15° do 90° pre hĺbku osadenia N, V,
  • od 20° do 90° pre hĺbku J.

  Lemovanie EZV-P je možné dostať v balení spolu s paropriepustným lemovaním / golierom XDP.

 • Tesniace lemovania pre ploché strešné krytiny FAKRO ESV, ESJ

  Štandardne sú lemovania vyrábané ako sólo pre jedno okno.
  Tiež je možná montáž okien do skupín:

  • pri montáži na hĺbku V zoskupenie horizontálne, vertikálne a do blokov,
  •  pri montáži na hĺbku J zoskupenie horizontálne


  Štandardná vzdialenosť okien v zoskupení v horizontálnom a vertikálnom smere je 10 cm.
  Lemovanie je k dispozícii v rôznych typoch umožňujúcich montáž na dve rôzne hĺbky osadenia v konštrukcii strechy: V (0), J (–3 cm).

  Štandardná hĺbka montáže okna s použitím lemovania ES na V - verzia ESV.
  Možnosť montáže pri sklone strechy:
  od 15° do 90° pre hĺbku osadenia V,
  od 20° do 90° pre hĺbku osadenia J.