JUTADACH SUPER 210

JUTADACH SUPER 210

JUTADACH SUPER 210

Jutadach Super je špeciálny systém poistnej hydroizolácie umožňujúci montáž aj pre sklon strechy, ktorý je až o 10 ° nižší, ako je bezpečný sklon pre použitú strešnú krytinu. Najnižší možný sklon je 8 °.
Ak sa použije špeciálny tmel a špeciálna páska a utesnenie pod kontralatami podľa pokynov pre montáž, je možné vykonať zakrytie odolné proti dažďu (max. PHI 3. stupňa, trieda A).
Použitie membrány Jutadach Super je vhodné pre konštrukcie striech s veľkými vzdialenosťami medzi krokvami alebo na plné podbitie v šikmých strechách skladaných pálených, keramických, bridlicových, betónových a vláknocementových krytín.

Katalógové číslo (SKU): 045117b0e0a1 Kategórie: ,
0000