Armovacia mriežka

  • Sklotextilná mriežka pre zatepľovacie systémy AlfaNET EURO

    Sklovláknitá armovacia mriežka s protialkalickou úpravou je určená na vystužovanie omietkových vrstiev minerálnych a plastových omietok a ako výstuž v tepelnoizolačných systémoch zatepľovania budov. Mriežka svojimi vlastnosťami (vysoká pevnosť v ťahu a nízka ťažnosť) zabezpečuje najmä prenášanie ťahových napätí v omietke, ktoré vznikajú pri náhlych teplotných zmenách pôsobením atmosférických vplyvov. Vystužuje a spevňuje omietky v interiéroch a exteriéroch. Mriežky sa pri aplikácií zatláčajú hladidlom do vrtstvy čerstvej malty (lepidla). Po vytvrdnutí sa prekryjú ešte jednou vrstvou malty (lepidla).