Ochrana základov / Hydroizolácie

 • AlfaDREN

  ,

  Vznikla spojením AlfaFOL super so špeciálnou vlákninou o vysokej pevnosti v ťahu za sucha i za mokra, s výbornými drenážnymi vlastnosťami a s vysokou chemickou odolnosťou. Vláknina filtruje častice zeminy do 20 mikrónov, čím zabráňuje upchaniu odtokových kanálov. Medzi vlákninou a fóliou sa nachádzajú odtokové kanály, odvádzajúce vodu do drenážnej rúry, vďaka čomu táto fólia môže byť použitá pri veľkej vlhkosti pôdy, spojenej s vysokou hladinou spodnej vody a vysokou intenzitou zrážok.

 • AlfaNOP standard

  ,

  Princíp fungovania tejto fólie sa opiera o využitie vzduchovej medzery, ktorá vznikne medzi konštrukciou stavby a izoláciou. Táto medzera odvádza vodu a vodnú paru, čo umožňuje ochrániť stavbu pred nadmernou vlhkosťou. Fólia je určená najmä na ochranu vonkajšej protivlhkostnej izolácie základov, stien, pred mechanickým poškodením najmä v čase zasypávania výkopov zeminou.

  Výborne sa osvedčila tiež ako izolácia terás, stropov, plochých striech a podláh. Dodatočne vylepšuje tepelnú a zvukovú izoláciu.