Kontakty

Poštová
adresa

Anavek spol. s r.o.
Štefánikova ul. 3348
085 01 Bardejov

Centrála
BARDEJOV

Telefónne kontakty

+421 54 474 88 96
+421 54 472 62 47

Mail: anavekbj@anavek.sk
Fax:   +421 54 488 11 41

Predajný sklad BARDEJOV

Regionálny predaj

BRATISLAVA

Odborárska 52, 831 04

Tel.: +421 2 434 298 38
Mail: anavekba@anavek.sk


Obchodní zástupcovia:

BA,TT,SI:  0905 410 300  
DS, NZ, SA:  0905 540 015
NR, LV, ZM: 0905 538 770

ŽILINA

Rosinská cesta 7

Tel.: +421 41 764 66 66
Mail: anavekza@anavek.sk


Obchodní zástupcovia:

ZA: 0915 776 862  
TN:  0905 589 555

BANSKÁ BYSTRICA

Obchodný zástupca:

Mobil: 0915 930 641
Mail: anavekbb@anavek.sk

 

 

PREŠOV/KOŠICE

Obchodný zástupca:

Mobil: 0907 688 794

Mail: anavekpo@anavek.sk

 

ČESKÁ
REPUBLIKA

Anaveksystém s.r.o.
Hnojník 408, areál firmy Bonap
739 53 Hnojník